Miljø, sociale forhold og god selskabsførelse (ESG)

M11439 / 04-2022

Formål og mission

Vores mission er at redde liv. I 2030 har alle verdens borgere adgang til en AED (hjertestarter) inden for 6 minutter!

Vores hjerte pumper for vores kerneværdier:

  • Pålidelighed først
  • Drevet af passion
  • Tænk stort, modigt og ambitiøst
  • Vores team bruger kun VI, ikke jeg.

Vi bidrager til, at der er livreddende hjertestartere til rådighed i hele verden. Vi er mærke -uafhængige og gør AED'en forståelig med virkelighedsnær ekspertrådgivning fra rigtige mennesker, der leverer med hjertet for hjertet. Vi er ikke begrænset af grænser og er engagerede til at sprede information, viden og bevidsthed for at øge adgangen til hjertestartere /AED'er i hele verden.

Mange liv er blevet reddet med Medisol's hjertestartere / AED'er siden starten i 2005. I løbet af året 2022 forventer vi at levere vores 50.000. AED!

Ramme for forretningsetik og efterlevelse af reglerne

Vi er forpligtet til at overholde den højeste standard for kvalitetsstyring af medicinsk udstyr, hvilket understøttes af vores ISO 13485:2016-certificering, der understøttes af et førsteklasses kvalitetsstyringssystem. Derfor kan kunden stole på et produkt og service af høj kvalitet

Medisol er en distributør i kæden af økonomiske aktører i henhold til EU's forordninger om medicinsk udstyr (MDR). MDR indeholder alle de rammer og krav, der skal opfyldes, før der kan anvendes et CE-mærke på medicinsk udstyr. MDR skitserer i det væsentlige en ramme for kvaliteten af det fremstillede medicinske udstyr. Det drejer sig i bund og grund om at reducere sundheds risikoen for brugeren mest muligt.

Ud over ISO 13485-standarden og MDR overholder Medisol også andre internationale gældende love og bestemmelser. Disse opbevares og overvåges separat.

Mennesker og kultur

Vi mener, at alle medarbejdere er lige ansvarlige for at nå vores mål. Salg, logistik, servicecenter, interne processer, økonomisk administration, kvalitet, alle arbejder sammen. "Der er intet jeg i vores Medisol team, kun VI !

Vi ønsker at vores arbejdsplads skal være en sand afspejling af samfundet og stimulerer ansættelse af medarbejdere med forskellige baggrunde og/eller med afstand til arbejdsmarkedet.

Balancen mellem arbejde og privatliv for vores medarbejdere er vigtig for os. Arbejde uden for den normale arbejdstid er kun påkrævet under særlige omstændigheder som f.eks. messer og altid baseret på frit valg. Medisol sørger for alle betingelser for et sundt og lykkeligt miljø, så medarbejderne kan udføre deres arbejde under optimale omstændigheder. Medarbejdernes udvikling via uddannelse og træning stimuleres. Medisol har et samarbejdsudvalg , som varetager både virksomhedens og arbejdstagernes interesser.

Da Saving Lives er vores mission, tilbyder vi alle Medisol-medarbejdere et regelmæssigt HLR-kursus, så alle hos Medisol virkelig kan redde liv.

Miljøvenlig

Vi udvikler os løbende til en mere miljøvenlig virksomhed. Vi hilser initiativer fra alle kilder velkommen. På vores kontor tager vi store skridt (som f.eks. installation af nye vinduesrammer med høj isolering, ekstra isolering af taget og installation af solpaneler), men også små skridt, baseret på vores teams idéer. I 2022 blev vores kontor belønnet med energimærket A+.

Vi adskiller vores affaldsstrømme i papir, glas, plastik/metal/drikkevare-kartoner og restaffald. Brugte batterier, udløbne elektroder og AED'er på over 10 år bruges til træningsformål. Sidst bliver de genbrugt i overensstemmelse med direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) af den hollandske repræsentant WEEE Nederland.

Virksomhedens sociale ansvar

I 2018 tog Medisol initiativ til oprettelsen af Saving Lives Foundation. Formålet med Saving Lives Foundation er at maksimere chancen for at overleve efter et hjertestop i Europa ved at iværksætte forebyggende sundhedsforanstaltninger, tilskynde til videnskabelig forskning i årsagerne til hjertestop, tilskynde til uddannelse og træning inden for genoplivning og fremme indkøb og brug af AED'er. Mere specifikt ønsker fonden at støtte indkøb af AED'er til organisationer og institutioner, som ikke selv er økonomisk i stand til at foretage dette indkøb. For hver AED, der sælges i Medisol's webbutikker, donerer virksomheden 20 EUR til Saving Lives Foundation.

Vi opfordrer vores medarbejdere til at give noget tilbage til deres lokalsamfund, uanset om det er tid, indsats eller et økonomisk bidrag. Vores vigtigste fokusområde er sundhed. Vi mener, at det er vigtigt, at vi bidrager med vores del til at opbygge en bedre verden for nuværende og kommende generationer.

Ledelse

Medisol er en privat virksomhed og er ikke børsnoteret. Da Medisol er en mellemstor virksomhed, er der ingen lovpligtig revisionspligt. På trods af dette hyrer Medisol DRV Moore revisorer til at udarbejde årsregnskabet.

Bestyrelsen består af den administrerende direktør, COO og CFO, hvoraf COO'en er en kvinde. Alle tre er også aktionærer i virksomheden. Den administrerende direktør har størstedelen af aktierne og er registreret i handelskammeret som direktør for Medisol B.V.

I øjeblikket har vi ikke et tilsynsråd eller et rådgivende råd installeret.

I øjeblikket har vi ikke et tilsynsråd eller et rådgivende råd installeret. Både den administrerende direktør og COO'en bliver coachet af en højt respekteret vækstmentor fra nlgroeit, et initiativ fra det hollandske handelskammer og det hollandske økonomiministerium. CFO'en har grundig erhvervserfaring inden for e-handel, har titlen Register Controller (Executive Master of Finance and Control) og er registreret som sådan. Dette kommer med overholdelse af de etiske kodeks ("VRC Code of Conduct").

Alle tre bestyrelsesmedlemmer modtager den samme faste godtgørelse uden bonus.

Fremtidig udvikling

Vi er bevidste om, at vores ESG-processer altid kan forbedres. I beslutninger verificerer vi altid, om de er i overensstemmelse med vores ESG-erklæring og moralske kompas.