Vigtige betegnelser

Vigtige betegnelser – Hvad betyder de?

AED Automatisk ekstern defibrillator. En AED er et apparat, der kan analysere patientens hjerterytme og afgive et elektrisk stød, hvis der konstateres en hjerterytme, som er gør det gunstigt at støde.

CPR En mere og mere gængs forkortelse for genoplivning. Der gives kunstigt åndedræt ved mund til mund metode samt hjertemassage på en patient med hjertestop.

Defibrillering Afgivning af elektrisk stød til et hjerte for at ophæve ventrikelflimmer.

Defibrilleringselektroder Når elektroderne er placeret på patientens blottede bryst, overvåges patientens hjerterytme og det optimale tidspunkt, hvor der kan bør gives stød, indikeres.

EKG Elektrokardiogram. En visuel, grafisk oversigt over målinger af hjertets elektriske impulser.

Hjerteflimmer En kaotisk tilstand i hjertets elektriske system. Tilstanden kan optræde i arterierne (atrieflimmer) eller i hjertekamrene (ventrikelflimmer). Ved ventrikelflimmer flimrer hjertekamrene så kaotisk, at de ikke er i stand til at pumpe blod rundt i kroppen.

Bruger Den person som yder førstehjælp til patienten med hjertestop. Benævnes også førsthjælperen.

Hjerteanfald Er en upræcis betegnelse for tilstande, hvor en del af hjertemusklen er død som følge af manglende blodtilførsel. Forveksles ofte med hjertestop.

Hjerterytmeanalyse Det interne system i hjertestartere analyser patientens hjerterytme med henblik på at anvise om og hvornår et stød bør gives.

Hjertestop En tilstand hvor hjerteslag, puls og åndedræt er stoppet.

Impedans Er den elektriske modstand som den elektroniske komponent frembyder overfor vekselstrøm.

IP-værdi Vandtæthed og støvtæthed angives ved en IP-klassificering, hvor IP står for International Protection (International Beskyttelse). IP beskyttelsesgraden bliver angives med 2 cifre. Det første tal angiver beskyttelsen mod indtrængende snavs og støv. Det andet tal angiver beskyttelsen overfor vand.

Joule Måleenhed for det energiniveau som defibrillatoren afgiver.

Metronom Et lydsignal, der angiver den optimale frekvensen for hjertemassage ved at afgive et bip eller et slag, som hjælper brugeren til at holde den bedst mulige rytme.

Myocardieinfarkt Det eksakte betegnelse for det, der normalt beskrives som et hjerteanfald: Muskelvæv, der dør som følge af manglende blodtilførsel til et specifikt område i hjertemusklen.

Ikke-stødegnet hjerterytme En tilstand hvor hjertestarteren har målt en hjerterytme, hvor der ikke bør stødes. Genoplivning kan dog stadig være nødvendigt.

Stødegnet hjerterytme En tilstand hvor hjertestarteren har målt en hjerterytme, som kræver, at der stødes, som for eksempel ved ventrikelflimmer-

Semi-automatisk/Halv-automatisk På semi-automatiske/halvautomatiske hjertestartere skal brugeren selv trykke på den (iøjnefaldende) blinkende knap, når hjerterstarteren med stemmeanvisning fortæller, at der skal stødes.

Ventrikelflimmer Betegnelse for en livstruende, kaotisk hjerterytme.

Ventrikulær takykardi Betegnelse for en betydelig forhøjet rytmefrekvens i hjertekamrene.

Fuldautomatisk AED I situationer hvor hjertestarteren måler en stødegnet rytme, advares brugeren før stødet afgives. Hjertestarteren støder automatisk uden at brugeren behøver at foretage yderligere handlinger.

Selvtest Alle hjertestartere foretager daglige og ugentlige selvtests, hvor strømforsyningen testes for at sikre at defibrillatoren er klar til brug og befinder sig i en optimal tilstand.