Hjertestarter Information

Hjertestarter Information: Hvad, hvordan og hvornår

Hvert år får ca 3.500 danskere hjertestop udenfor hospitalsregi. I rundt regnet 75% af tilfældene ydes der førstehjælp af personer, som er til stede, når hjertestoppet sker. Førstehjælpen ydes til ambulancen ankommer og fordobler ofrets overlevelseschancer. De fleste genoplivningsforsøg finder sted i og omkring hjemmet, sådan ca. 65%. Statistisk set følger herefter hjertestop, der sker på gaden eller i offentlige bygninger.

Livskvaliteten efter et hjertestop afhænger af forskellige faktorer. Her betyder det noget, hvor hurtigt genoplivningen blev påbegyndt og hvorvidt en hjertestarter blev benyttet. Disse faktorer er særdeles vigtige for at holde de vitale organers funktion i gang og for at kunne få hjertet i gang med at slå igen. Men hvad er en hjertestarter egentlig? Hvornår bør en hjertestarter anvendes, og hvordan virker den rent faktisk? Hos Medisol vil vi gerne forklare dette nærmere, så læs derfor videre her for mere information.

Hvad er er en hjertestarter?

I Danmark bruger vi ofte termen Hjertestarter men det universelle ord er AED: Automatisk Ekstern Defibrillator. En hjertestarter er et bærbart apparat, som kan afgive et stød i forbindelse med et hjertestop.  Dette stød sørger for, at en normal hjerterytme genoprettes. Selvom man kalder det hjertestop og dermed forestiller sig, at hjertet står stille, er det ikke tilfældet. I virkeligheden befinder hjertet sig i en kaotisk tilstand, hvor sitren fører til, at hjertekamrene ikke trækker sig sammen. Derved stopper blodcirkulationen, og kroppen tilføres ikke længere ilt og næringsstoffer. Et stød fra en AED kan i denne situation ”genstarte” hjertet, så hjertekamrene begynder at pumpe normalt igen. Alene ved hjertemassage og kunstigt åndedræt er det ikke muligt at få hjertet til at slå normalt igen. Derfor er overlevelseschancen for patienten også betydeligt højere, når der anvendes en hjertestarter i forbindelse med genoplivningen.

Hvornår og hvordan anvendes en Hjertestarter?

En brugsklar hjertestarter er altid udstyret med et elektrodesæt. Under genoplivningen skal disse elektroder klæbes på patientens blottede brystkasse. Elektroderne sætter hjertestarteren i stand til at analysere hjerterytmen. Dette er afgørende for, hvorvidt der bør tilføres et stød eller ej. Man behøver ikke være nervøs for, at hjertestarteren afgiver et stød, uden at dette er påkrævet. Dette sker aldrig. Du kan heller ikke selv manuelt få hjertestarteren til at afgive et stød, medmindre analysen viser, at dette er nødvendigt. Når hjertestarteren har foretaget sin analyse, hjælper apparatet førstehjælperen trinvis videre i genoplivningsprocessen. Således bliver det anvist, om genoplivningen bør fortsættes, eller om der skal afgives stød. Der er forskellige scenarier, hvor ikke instruerer i at afgive stød. Først og fremmest i situationer, hvor der ikke er tale om hjertestop, men hvor hjertet slår normalt, selvom personen er bevidstløs. For det andet, hvis der absolut ikke kan måles nogen form for hjerteaktivitet. Offeret er i dette tilfælde ulykkeligvis død.

Hvad skal jeg gøre under en genoplivning?

Når du konstaterer, at personen er bevidstløs, er det vigtigt at påbegynde genoplivning hurtigt og korrekt. For bedre hjælp er der udviklet et trinvis vejledning, som du kan læse herunder:

  1. Kontroller om personen er bevidstløs. Dette gør du nemmest ved forsigtig at ruske let i ofret. Spørg derfor højt og tydeligt om personen kan høre dig og er okay. Hvis ofret ikke reagerer, er vedkommende bevidstløs.
  2. Tjek om der er andre personer til stede. Hvis der er det, bed da én om straks at ringe efter en ambulance. Hvis du er alene, ring da 112, slå speakerfunktionen til og læg telefonen jorden-gulvet ved siden af ofret. Bed om at få en ambulance og fortæl, at ofret er bevidstløs. Følg de anvisninger, som alarmcentralens medarbejder giver.
  3. Kontroller åndedrættet. Læg en hånd på patientens pande og pres hovedet bagover, så luftvejene åbnes, Løft hagen med din anden hånds 2 fingerspidser. Observer, lyt og føl maksimum 10 sekunder. Har patienten en unormal eller slet intet åndedræt? Hent da hjertestarteren, hvis den befinder sig direkte i de omgivelser, hvor du befinder dig.
  4. Begynd med at give hjertesmassage i form af 30 kompressioner. Placer dine hænder midt på patientens brystkasse og tryk brystbenet ca 5-6 cm ned. Gentag dette 30 gange i et tempo svarende til 100-120 gange per minut.
  5. Juster hageløftet, kræng ofrets hoved bagover og klem næsen til. Giv kunstigt åndedræt. Pust i 1 sekund så brystkassen hæves, gentag 2 gange og sørg for, at dette ikke tager mere end i alt 10 sekunder. Fortsæt herefter med genoplivningen, hvor du veksler mellem at give hjertemassage med 30 kompressioner og kunstigt åndedræt med 2 luftindblæsninger. Er der andre hjælpere tilstede, afløs da hinanden hvert andet minut.
  6. Anvend hjertestarteren, men afbryd genoplivningen så kort tid som muligt. Blot ofrets brystkasse og tænd for hjertestarteren. Hjertestarten angiver nu, hvad er videre skal gøres. Følg hjertestarterens anvisninger til ambulancen og redderne ankommer og kan tage over.

Hvad hvis der ikke er en hjertestarter i nærheden?

Som almindelig førstehjælper er det vigtigt at yde genoplivning, også når det tager længere tid, før der en hjertestarter til rådighed/fremskaffet, eller hvor der slet ikke forefindes nogen hjertestarter. Selvom om det så tager længere tid, før patienten kan få hjertet ”genstartet” med et stød, sørger hjertemassagen og den kunstige åndedræt for, at kroppens vitale funktioner holdes i gang. Således betyder kompressionerne af brystkassen, at der strømmer blod til hjernen, hvorved den ikke tager skade.

Hvilken hjertestarter passer til dig?

Hvis du på baggrund af ovenstående information godt kunne tænke dig at stille en hjertestarter til rådighed i din virksomhed, organisation eller klub for eksempel, kan det stadig være lidt af en udfordring at vælge det helt rigtige apparat. Der er nemlig en hel del modeller på markedet med forskelligartede specifikationer og varierende priser. Som uafhængige leverandører af hjertestartere kan vi hjælpe dig i dit valg. Her sfinder du hele vores hjertestarter assortiment .

Har du yderligere spørgsmål eller brug for direkte råd og vejledning, tøv da ikke med at kontakte vores kundeservice på telefon +45 89 888 225 eller på [email protected].