Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Sundhedsstyrelsens

 

Sundhedstyrelsen har udarbejdet en tjekliste ved køb af en hjertestarter. 

Alle vores hjertestartere lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer og krav til en AED. De er dermed godkendte til brug i Danmark i henhold til direktiv 93/421E0F om salg af medicinsk udstyr og er korrekt CE mærkede. Vi holder os løbende orienterede om ændringer og/eller ny lovgivning på området bære i Danmark og i EU.

Sundhedstyrelsens tjekliste

 • Specifikation 1: Er det enkelt at udlæse data fra en anvendt hjertestarter? Hvordan overføres data (USB/datakort, infrarød, kabel)? Den nødvendige software bør ligge gratis til rådighed på internettet.
 • Specifikation 2: Er forhandleren i stand til at servicere hjertestarteren ved behov, inkl. dataudlæsning?
 • Specifikation 3: Har hjertestarteren en dansk stemmeguide, og lever den som minimum op til rapportens eksempel?
 • Specifikation 4: Kan hjertestarterens software opdateres til at følge nye internationale og nationale anbefalinger?
 • Specifikation 5: Har hjertestarteren et feedback system til måling af kvaliteten af hjertemassage (trykdybde og hastighed)?
 • Specifikation 6: Kan leverandøren fremvise en overensstemmelseserklæring, som dokumenterer at hjertestarteren lever op til Direktiv 93/421E0F om medicinsk udstyr, og produktet dermed er korrekt CE-mærket?
 • Specifikation 7: Hvor lang tid bruger hjertestarteren på at analysere hjerterytmen og lade op til stød? Ventetiden bør være så kort som muligt.
 • Specifikation 8: Har hjertestarteren en IP-værdi som passer til dine behov? IP-værdien er et tocifret tal, der beskriver hjertestarterens modstandsdygtighed overfor støv (det første tal) og væske (det andet tal). Jo højere værdi, jo større modstandsdygtighed.
 • Specifikation 9: Har hjertestarteren en batterilevetid og anskaffelsespris på nyt batteri som passer til dine behov?
 • Specifikation 10: Har hjertestarteren en elektrodelevetid og anskaffelsespris på nye elektroder som passer til dine behov?
 • Specifikation 11: Har hjertestarteren en opbevarings- og driftstemperatur for hjertestarter og elektroder som passer til dine behov?
 • Specifikation 12: Udfører hjertestarteren automatisk en selvtest af vitale funktioner?
 • Specifikation 13: Er hjertestarteren robust bygget i forhold til dine behov? Spørg til den maksimale højde hjertestarteren kan tåle at tabes fra.